Aparecer en Google – Guía Básica para Comercios e Proxectos Locais

Aparecer no directorio de Google é fundamental para proxectos locais e comercios de barrio, tanto en maps como nas búsquedas orgánicas.

É un escaparate fundamental para negocios físicos que ofrecen produtos/servizos (tendas de mobles, alimentación, restauración, librerías / avogados, profesións sanitarias, asesorías, etc, etc, etc…), pero tamén para servizos que se ofrecen en áreas xeográficas determinadas (carpinteiros, electricistas, etc, etc…).

Son cáseque ventas, porque cando buscamos en Google un servizo ou produto concreto é porque, con moitas probabilidades, o necesitamos XA. Estamos nunha fase adiantada do proceso de compra.

Neste artigo falamos de optimizar a presencia do noso proxecto neste directorio.

(Tradución automática)

Falamos aquí de búsquedas locais, dos casos nos que empregamos un buscador -como Google- para buscar unha ferretería, un restaurante ou un fisioterapeuta, por exemplo. Son búsquedas moi diferentes do outro tipo de búsquedas que podemos facer, máis xenéricas, como por exemplo nas que buscamos para satisfacer algún tipo de coñecemento («Mejores portátiles 2020», «Rita Hayworth»… etc).

Neste artigo centrarémosnos en Google, que no 2020 en España foi a ferramenta máis usada por máis do 96% dos internautas. A seguinte sería Bing, que andaría polo 2%, seguida de Yahoo (<1%), Duck Duck Go (<0,25%)…

O que tratamos neste artigo é «o principio da A» do ABC do que se coñece como SEO local (SEO = Search Engine Optimization = Optimización en Motores de Búsqueda).

A importancia do SEO local

Unha alta porcentaxe de búsquedas en Google son locais. Os datos varían algo según a fonte, pero hai unanimidade en que no 2020 as búsquedas locais representaron xa algo máis do 50% das búsquedas en Google.

O que nos interesa deste tipo de búsquedas é a súa finalidade: Tratan de satisfacer algún tipo de necesidade inmediata. Podemos decir que «son búsquedas que se fan coa carteira na man«, coa idea de desembolsar un diñeiro para satisfacer unha necesidade inmediata.

Por outra banda, tamén sabemos que os buscadores convertíronse na primeira fonte de coñecemento de marca: É ao que máis recurrimos cando necesitamos satisfacer un coñecemento… tamén de tipo comercial. Os buscadores superaron, xa hai un tempo, ás típicas preguntas que facíamos a amigos ou coñecidos (¿Sabes dalgunha boa ferretería?).

Sobre o directorio de Google

Google ten unha gran base de datos de empresas locais. Calquera empresa pódese dar de alta nesta base datos. Hái dúas formas de facelo:

– Que o propietario da empresa cree a súa propia ficha. (Despois veremos o básico deste proceso)

– Que calquera usuario notifique a Google da existencia dunha empresa. Google «gamificou» este proceso e conseguíu un gran éxito.

Como usuarios, ao directorio de Google accedemos básicamente de dúas maneiras distintas:

– A través do Buscador.

– A través de Google Maps.

A través de Google Maps accedemos ás fichas das empresas do directorio. Funciona perfectamente no ordenador, pero está optimizado para dispositivos móbiles. Google asocia a localización do GPS aos resultados que amosa. 

A través do buscador que temos tanto no ordenador como en calquera navegador de calquera teléfono, cando facemos unha búsqueda do tipo «termo de búsqueda + localidade» aparece un listado de empresas locais relacionadas. É habitual atopar aquí aos directorios do tipo «Pax. Golegas», que rankean para estas palabras clave tipo «termo de búsqueda + localidade».

Cando nun buscador poñemos un «termo de de búsqueda+localidade», aparece un elemento moi importante que dimos en chamar «Local Pack«: Son os resultados de Google maps que Google entende que son relevantes, e aparecen destacados. Estos primeiros postos cotízanse, porque son os que levan a meirande parte dos clicks… E lembremos que este tipo de búsquedas son realizadas por persoas que queren satisfacer inmediatamente unha necesidade concreta.

É importante darse conta de que o volume, ao falar deste tipo de búsquedas, non é moi alto. Pero os clicks que poidamos obter deste xeito son considerados como de gran calidade.

O que temos que facer para aparecer en Google:

A Configuración Básica da nosa Ficha

Antes de nada debemos considerar o grado de competencia que temos, que vai depender do lugar no que nos ubiquemos e tamén do noso sector. En función da competencia teremos que traballar máis ou menos a nosa ficha para acadar os primeiros lugares nos listados que ofrecen os buscadores.

Tamén debemos ter en conta que ps resultados non son inmediatos: Google vai verificando a través de distintas fontes a información que nós -e os nosos clientes- van aportando. Pode tardar varios meses chegar ás primeiras posicións.

Para moitos sectores, en cidades pequenas e vilas, non se precisa unha configuración demasiado avanzada da nosa ficha de Google.

Neste artigo imos falar do máis básico.

A Ferramenta: Google My Busines (GMB)

Trátase de darlle información a Google… para que estea contento. Temos que pensar que Google vive (é a base de todas as súas liñas de negocio) dun buscador que funciona realmente ben.

Cando comparamos o buscador de Google coa súa competencia, os outros buscadores, decatámonso de que ningún outro buscador e quen de servir uns resultados tan relevantes como os que ofrece Google. E para seguir sendo o mellor -eles o saben moi ben- o que necesitan son datos!… E vai agradecer enormemente que nós os aportemos!!

Correo de Gmail

Requisito previo para poder traballar co ecosistema Google… Poño o enlace para facelo, se non tes aínda un correo Gmail.

Lembremos que máis do 96% das búsquedas realízanse a través deste buscador… Se aparecen alternativas ao monopolio estaremos atentos! wink

Crear a Ficha

Atopámonos con dúas posibilidades:

Que a ficha xa esté creada: Neste caso teremos que reclamala.

Podemos facelo a través do Google Maps. Aparece desplazándose un pouco cara abaixo, no menú que aparece cando pinchas no icono da empresa no Google Maps.

É algo habitual que exista unha ficha de calquera empresa que leve un tempo funcionando, porque calquera usuario pode dar de alta unha empresa e engadir datos. Google gamificou a aportación de datos á súa base de empresas coa creación da figura do «Guía Local», e danche puntos -eres mellor guía local- cantos máis datos aportes…

Que a ficha non esté creada: Neste caso teremos que creala. Empregamos o Google My Business (xa debemos dispor duun correo Gmail), ao que podemos acceder a través deste enlace.

Temos que darlle todos os datos que poidamos. Debemos poñernos no lugar dunha persona que busca o que ofrecemos: Temos que aportar os datos para que se nos localice fácilmente.

Non é o obxectivo deste post o de afondar demasiado, porque o faríamos demasiado extenso… Pero deixar únicamente os tres aspectos máis importantes que debemos atender nos datos da nosa ficha:

O Nome

Aconsello poñer o nome real da empresa, e non poñer unha «palabra clave relacionada» pola que pensamos que nos poden buscar.

Google está tratando de mellorar a relevancia dos resultados que ofrece. Se detecta que aportamos información que non é correcta pode penalizarnos.

As Categorías

As escollemos a continuación do nome. Podemos poñer unha principal e oito máis secundarias. Google recomenda poñer as mínimas, precisamente porque o que importa a Google é ofrecer resultados relevantes para as búsquedas que recibe… Debemos poñer as categorías que describen verazmente os servizos/produtos que ofrecemos, pero dentro do que é estrictamente veraz… deberíamos poñer todas as posibles. Ollo porque é delicado! Google non vai permitir que lle estropeemos o buscador,… podería penalizarnos se o facemos mal.

Por certo, que as categorías están predefinidas por Google. No momento de escribir estas liñas son cáseque 3000, pero van cambiando constantemente.

Os Datos de Contacto

É importantísimo que figuren de forma correcta.

O primeiro motivo é obvio: Que os nosos clientes potenciais poidan atopar fácilmente a nosa ubicación. O segundo motivo xa non é tan obvio: Google os emprega como elemento de verificación, polo que debemos atender a que sexan idénticos aos datos de contacto que figuren na nosa páxina web.

Verificar a Ficha

Google necesita verificar a existencia real do noso proxecto antes de darnos acceso completo á xestión da ficha.

Para a verificación emprega dous métodos: ou ben a través do teléfono, ou ben a través de correo postal. O teléfono pode ser máis rápido non está sempre disponible, require un teléfono fixo, e as últimas veces que o fixen tiven que falar en inglés e recibir o código en ingleś (non é nada difícil pero hai que manexarse un mínimo). Foi hai un par de anos desto… Non sei se o cambiarían xa.

Recomendo o correo postal, que está disponible para todo tipo de negocios. Eu é o que emprego sempre -realizo este proceso moi a menudo- e deste xeito non ten problema. Tarda entre 8-15 días, e recibimos no enderezo que especificamos na nosa ficha unha carta que trae un código de Google . Temos que acceder outra vez a My Business e completar a ficha. Non debemos tardar demasiado porque caduca.

É a partires desta verificación cando poderemos xestionar plenamente a nosa ficha de Google, e cando os datos que aportemos son xa recollidos e procesados por Google, que vai completando ou modificando a nosa ficha en calquera momento, en función do que lle vaiamos decindo… Tamén nos notificará se houbera suxerencias de modificación por parte de calquera usuario.

A optimización da nosa ficha en google My Bussines pode ir bastante máis alá do que tratamos nestas liñas, que é o básico.

É importante que atendamos á competencia existente no noso sector, dentro da nosa área xeográfica, para determinar o traballo que debemos facer. Se temos unha competencia alta deberemos ir máis alá coa nosa ficha para que poidamos aparecer en Google entre os primeiros resultados.

Existen outros aspectos importantes dentro da ficha de Google que únicamente imos citar aquí: como manter actualizados os horarios, colgar fotos, atender ás reviews/comentarios… Hai trucos para mellorar moitos destes aspectos na nosa ficha. Pero o máis importante é que Google vexa que hai vida!, que se trata dun proxecto vivo que recibe tanto actualizacións e coidados por parte dos propietarios ou xestores como por parte dos usuarios que van deixando referencias e diversos tipos de interaccións.

O seguinte paso despois de Google My Business

Despois da nosa ficha en GMB, o seguinte paso sería a optimización da nosa páxina web, que se emprega por parte de Google para a verificación constante da nosa actividade.

A forza de Google -xa o dixemos- reside en que é un buscador excelente, e o é porque recolle datos e máis datos: Outra fonte moi importante da que recolle os datos é a nosa páxina web, coa súa configuración, estadísticas de tráfico, etc, etc. Por eso tende a aparecer antes nos resultados unha empresa con páxina web que outra que non a teña… Pero o da optimización do SEO dunha páxina web xa é -claramente- outro tema!

O que pretendo transmitir aquí é a importancia de que atendamos á nosa presencia en buscadores, e que o fagamos con frecuencia porque cambia a ferramenta e cambia máis a nosa contorna. A tendencia vai cara ao aumento da competencia, o que vai obrigándonos a traballar cada vez máis e mellor a visibilidade do noso proxecto en buscadores.

Necesitas Axuda co teu Proxecto?

Solucións asequibles, pensadas para proxectos locais.

 

Pedir Presuposto

Podes empregar este formulario para pedir un presuposto.

Non hai tratamento automatizado. laughing

Responderase o antes posible!!

Información de Contacto:

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Narahío, San Sadurniño

15576 A Coruña

Solicitar un Presuposto
Podes escribir unhas palabras sobre o que necesitas!!

Información de Contacto:

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Narahío, San Sadurniño

15576 A Coruña

Non se comparten datos con terceiros: Únicamente se empregan cos fines comerciais relacionados (creación de ficha de cliente e o envío de información comercial).
Máis información na páxina de Política de Privacidade.

Outras Entradas de Interese

Traducir »