PYMES: Bo Uso e Mal Uso das Redes Sociais

Artigo actualizado o 21 de agosto, 2021

[google-translator]

(Traducción automática)

As Redes Sociais deberían ser un importante medio para acadar unha maior Visibilidade para o noso proxecto. Sen embargo, aínda existe un elevado número de proxectos locais -empresas, autónomos, etc- que únicamente están a promocionarse a través de redes sociais (facebook e instagram fundamentalmente). É un erro, un mal-emprego desta ferramenta.  Imos explicalo nestas liñas.

Un estudo a partires do que podemos empezar a falar deste tema é o realizado a principios do 2020 por grandes empresas do sector, como son WeAreSocial e Hootsuite: Digital2020.

Tres consideracións para empezar a situarnos:

– A porcentaxe de poboación que emprega as redes sociais na Europa Occidental é do 54%

– En España falaríamos dun 62%

– Usamos Internet unha media de 5h41m, do que adicamos 1h51m a redes sociais. Aínda metemos máis tempo na televisión que nas redes sociais.

O Mal-Emprego da Redes Sociais

Temos tres problemas principais, que son os que nos levan a un mal-emprego das Redes Sociais:

1.- O Problema da Incertidumbre.

2.- O Problema do Noso Tempo.

3.- O Problema do Alcance.

Problema 1: Incertidumbre

Incertidumbre en dous sentidos

A.- Incertidumbre no que se refire as nosas accións

O que deberíamos ter sempre presente, cando empregamos as Redes Sociais, é que o seu funcionamento responde aos seus propios intereses, non aos nosos intereses: Debemos preguntarnos sempre polo seu modelo de negocio, que son os datos sobre os comportamentos dos usuarios e os ingresos directos por publicidade.

Pero aínda que non respondan aos nosos intereses pode existir un interese mútuo.

O que non podemos perder de vista é que as Reglas do Xogo as poñen eles, as redes sociais. E as reglas poden variar en calquera momento, atendendo a súa conveniencia.

Como usuarios non podemos, por exemplo, ir máis alá das ferramentas que propoñen, nin dispoñer de máis datos das persoas coas que interaccionamos que o que se nos permite, nin acadar un alcance en consonancia co noso esforzo ou calidade das nosas comunicacións…

Aceptamos as reglas do xogo que as redes nos propoñen para xogar, precisamente, no seu campo de xogo. E temos exemplos claros de como as reglas varían no tempo: O exemplo máis típico é o cambio que Facebook levou a cabo xa hai uns anos cos perfís personais e os de empresa. Na actualidade pódese comprobar fácilmente ao comparar o alcance dun perfil personal co dunha conta de empresa, que chega a moita menos xente… Outro típico exemplo é a variación periódica que se produce nos algoritmos que deciden a visibilidade das publicacións,…

B.- Incertidumbre no que se refire ao futuro das redes

 Vemos constantemente como este tipo de corporacións: Google, Apple, Facebook, etc, se enfrentan a problemas legais, cáseque sempre por acusacións de monopolio. Tamén vemos como se trata de sectores de rápida evolución, con subidas e baixadas espectaculares que se producen en pouco tempo.

Non semella recomendable basear a nosa comunicación nas redes sociais, cun contexto que en calquera momento pode trocar ben pola aparición de novas alternativas, ou ben pola desaparición de solucións que xa non se adptan a unha realidade que varía tan rápidamente como a actual. Podemos atoparnos con que, pasado un tempo, moitas horas de traballo invertidas na comunicación do noso proxecto perden visibilidade e, se cadra, incluso desaparecen. Comunicar únicamente a través de Redes Sociais é unha temeridade, ademáis de transmitir unha moi pobre imaxe do que facemos.

Problema 2: O noso tempo

O interese destas plataformas é monetizar a nosa actividade, e na actualidade o fan de varias maneiras: básicamente cos nosos datos (venta a terceiros da información que recollen dos perfís personais) e coa publicidade directa (o que cobran a anunciantes que publican os seus anuncios directamente nas redes.

As dúas vías de ingresos teñen algo en común. Requiren do noso tempo (interésalles que gastemos o maior tempo posible na rede correspondente, porque así recollen máis datos, e porque o tempo de uso é o que venden aos que se anuncian na propia rede social).

Nos últimos tempos popularizouse o documental The Social Dilemma (El Dilema de las Redes):

https://es.wikipedia.org/wiki/El_dilema_de_las_redes_sociales

https://www.imdb.com/title/tt11464826/

Neste documental afondan sobre a repercusión e profundidade da “minería de datos” que levan a cabo, e explican algúns dos mecanismos técnicos e sicolóxicos que empregan para que empreguemos máis tempo como usuarios.

Como xestores dun proxecto, debemos atender ao tempo que adicamos ás Redes Sociais. Temos moitas funcións, e as redes, normalmente, é unha pequena parte… Pero unha pequena parte que tende a consumirnos máis tempo do que pola súa rentabilidade merece. 

Problema 3: Alcance

Debemos coñecer a visibilidade real que obtemos a través deste medio. (Ver o gráfico adxunto).

Se non pagamos para a promoción dos nosos contidos o alcance é moi baixo. Como mostra, decir que unha publicación en Facebook chega a… un 5% dos nosos propios contactos da rede?

Se queremos obter maior alcance debemos pagar.

O resto das redes sociais móvense en parámetros similares,  que varían no tempo. A tendencia dos últimos anos vai cara a unha redución do “alcance orgánico”. Sen embargo, existen trucos obvios para que non sexa así: Básicamente se trata de xenerar contidos que tendan a ser compartidos, pero esto non é válido para todos os proxectos… Xenerar contidos que funcionen implica dedicación, moito tempo, ou ben a inversión en externalizar este servizo.

Aquí teríanos que falar do mito de contido viral: claro que é posible obter un gran alcance cun contido de grandísima calidade, super-interesante, super-innovador, super-cool… Pero non é posible, para un proxecto local, acadar e manter ese nivel. (Se alguén é quen de facelo, por favor, que se poña en contacto conmigo).

Existe moita literatura en Internet con trucos e receitas milagrosas para incrementar o noso alcance en redes sociais. Non debemos ignorar que nos últimos anos xenerouse unha industria ao redor desta nova vía de comunicación. Pero, como xestores dun proxecto local, non debemos ignorar tampouco que navegamos contra o vento: ás redes vailles sempre interesar o noso tempo ou o noso diñeiro.

O Bo-Emprego das Redes Sociais

As Redes, claramente, poden ser unha importante vía de comunicación para chegar ao noso público. Cal é a mellor maneira de sacarlles o maior partido??

O mito das Redes como xeneradoras dunha comunidade

Xa explicamos que o alcance orgánico é moi limitado: Chegamos a unha porcentaxe pequena dos nosos seguidores con contidos normais, polos que non pagamos.

Existen mellores alternativas para crear comunidade: É importante que poidamos dispor dos datos reais das persoas que nos siguen, dispor da nosa propia base de datos, algo que as redes non nos permiten facer de forma directa. (Ollo, porque manexar bases de datos de persoas implica o obrigado cumprimento da lexislación vixente sobre o tema).

Unha base de datos propia é o que realmente permite facer comunidade: diferenciar por tipos de cliente, intereses… segmentar. E a partires desta segmentación podemos establecer os medios máis axeitados para comunicarnos coa nosa comunidade (mensaxerías como whatsapp ou telegram, mail…), e sobre todo os contidos das mensaxes que realmente interesan ás persoas coas que falamos. Necesitamos ferramenta para xestionar unha base de datos (un CRM como mínimo), pero é unha inversión segura.

Non se pode decir que as Redes Sociais unha mala ferramenta para crear unha comunidade: sempre vai depender de cada proxecto, da capacidade que teñamos para publicar contidos de calidade cunha periodicidade alta e, sobre todo, das características da nosa audiencia. O mellor, normalmente, é alternar contidos orgánicos con pagos pola promoción de contidos.

O Emprego das Redes Sociais como Canle Publicitaria

Falamos de pagar pola promoción das nosas publicacións. A finalidade aquí non é dirixirnos ao noso público, ás persoas que xa nos coñecen, senon ampliar a nosa audiencia e que nos coñezan outras persoas.

A mellora das redes como plataforma publicitaria ven mellorando constantemente nos últimos tempos, tanto pola súa facilidade de uso como pola súa eficacia. É un novo medio publicitario que ven poñer en apuros aos medios tradicionais, debido ás posibilidades coas que contamos para definir a nosa audiencia, o público específico ao que queremos chegar atendendo a distintas variables: unha ferramenta complexa pero sinxela.

Debemos seguir unha serie de pasos básicos. Aquí os enumero, pero cada un deles daría para outro artigo e xa hai moita literatura en internet. Serían os seguintes:

1.- Definir o público ao que queremos chegar.

2.- Selecionar a rede que debemos empregar. (Aquí debemos valorar dous factores: donde está o noso público e que redes dominamos. Se non dominamos a rede na que está o noso público non é aconsellable realizar ningunha acción por esta vía)

3.- Crear contidos específicos na nosa páxina web… Contidos de interese con chamadas á acción, etc, etc, etc.

4.- Publicar na Rede (de forma correcta…).

Deste xeito, a través das redes sociais, podemos obter novos clientes, acadar unha maior notoriedade e traballar a imaxe de marca, e tamén xenerar un tráfico sobre a nosa páxina web que directa e indirectamente vai mellorar o noso posicionamento SEO.

Breve resumo:

A mellor maneira de empregar as Redes Sociais, desde o punto de vista de un proxecto local, é como medio publicitario… Hai que pagar, pero a inversión é razonable.

Se as empregamos (ben) deste xeito permiten darnos a coñecer, levar tráfico á nosa páxina web e, en definitiva, posibilita a adquisición de prospectos e clientes.

Pero ollo cos perigos desta ferramenta: son un come-tempo, cando realmente o alcance que podemos obter é baixo se non pasamos por caixa. Están deseñadas para que, sen beneficio, botemos o noso tempo ahí metidos.

Existen ferramentas para a promoción do noso proxecto que son moito máis efectivas que as redes sociais: as ferramentas baseadas en bases de datos propias (correo electrónico e mensaxerías), pero dan máis traballo porque precisan dunha recollida de datos e dun constante tratamento e xestión deses mesmos datos. Contamos coa axuda de sistemas específicos: CRM’s / ERP’s (máis información sobre CRM e ERP’s) que hoxe son asequibles para realizar esta tarefa.

E temos tamén outra alternativa: Google. Podemos anunciarnos en Google, e investir nun buscador en vez de facelo nas redes sociais. Moitas veces é máis interesante.

De todos modos, sempre antes de iniciar calquera proxecto, deberíamos realizar un estudo específico: un plan de viabilidade que debería incluir un plan de márketing. Cada proxecto é único e precisa de solución únicas, a medida.

Necesitas Axuda co teu Proxecto?

Máis Información

Para máis información pódese empregar este formulario.

Non hai tratamento automatizado. laughing

Responderase o antes posible!!

Información de Contacto:

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Narahío, San Sadurniño

15576 A Coruña

Solicitar un Presuposto
Podes escribir unhas palabras sobre o que necesitas!!

Información de Contacto:

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Narahío, San Sadurniño

15576 A Coruña

Non se comparten datos con terceiros: Únicamente se empregan cos fines comerciais relacionados (creación de ficha de cliente e o envío de información comercial).
Máis información na páxina de Política de Privacidade.

Outras Entradas de Interese

Info & Contacto

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Pol. de Bergondo. 15165 A Coruña

En toda Galicia:

A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Outras zonas, consultar.

Solicitar un Presuposto
Podes escribir unhas palabras sobre o que necesitas!!

Non se comparten datos con terceiros: Únicamente se empregan cos fines comerciais relacionados (creación de ficha de cliente e o envío de información comercial). Máis información na páxina de Política de Privacidade.