Software de Xestión

ERP para Negocios Locais

Solucións pensadas para PEMES, autónomos e cooperativas.
Para facer máis con menos.

Eficacia na xestión do teu proxecto

Sistemas optimizados para acadar a maior eficacia. As xestións habituais, accesibles en poucos clicks.

Toda a información centralizada

Todo o relacionado co teu proxecto, ordenado e accesible. Todo o que se pode necesitar, centralizado.

Copias de Seguridade

Copias automáticas diarias da base de datos, almacenadas nun servidor externo co máximo nivel de confianza.

Acceso Multiusuario

Acceso seguro desde calquera lugar con internet, con permisos de usuarios configurables por áreas de xestión.

Sistemas de Xestión Modulares

Adaptables para o 90% de PEMES e autónomos.

Necesitas un programa para xestionar o teu proxecto?

Non tes que gastar miles de euros -nin centos- para poder contar cun programa de xestión a medida, nin moito menos.

Existen solucións de varios tipos e, para PEMES ou autónomos, podemos adaptar solucións que xa están creadas ao funcionamento do noso proxecto.

Falamos de ERP’s, software modular configurable a medida do que precisemos, creado para dar solución ás diversas áreas de xestión do noso proxecto: facturación, pero tamén comercial, organización interna, etc, etc…

A utilidade dun ERP para a xestión do noso proxecto

Necesitas un programa para xestionar a facturación do teu proxecto? Non é necesario gastar miles de euros -nin centos- para poder ter un programa de xestión personalizado.Un ERP é unha ferramenta que hai que coñecer. É fundamental hoxe en día para moitos proxectos,...
w

Falamos?

Cada proxecto require dunha solución específica.

Tel. 675 89 01 63.

ERP – Algunhas Características:

Adaptables para o 90% de PEMES e autónomos.

Facturación

Toda a facturación agrupada: O que hai que presentar en declaracións trimestrais e anuais en tres clicks. Configurable a medida.

Xestión Comercial

Xestión de presupostos, contratos, contratos, intervencións… Configurable á medida das necesidades de cada proxecto.

Produtos e Servicios

Produtos e servizos configurables. Permite automatizar a realización de presupostos, facturas, pedidos, etc.

CRM: Xestión de Clientes

Datos e estadísticas de clientes e clientes potenciais, para a identificación de novos proxectos e oportunidades.

Almacén

Xestión de múltiples almacéns, stocks, recepcións, saídas de produtos, pedidos a proveedores, gastos, etc.

Bancos

Xestión de contas bancarias: planificación e previsión de ingresos e gastos. Integración de ventas, compras, etc

Contabilidade

Toda a información que precisa unha xestoría, con gráficos e informes para a comprensión da situación.

TPV

Terminais Punto de Venta configurables: Terceiros, produtos e servizos, xestión de usuarios, xestión de cobros, etc.

Información e Contacto:

Tel. 675 89 01 63

info@xan-martinez.com

Pol. de Bergondo. 15165 A Coruña

En toda Galicia:

A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Outras zonas, consultar.

Solicitar un Presuposto
Podes escribir unhas palabras sobre o que necesitas!!

Non se comparten datos con terceiros: Únicamente se empregan cos fines comerciais relacionados (creación de ficha de cliente e o envío de información comercial). Máis información na páxina de Política de Privacidade.