A Nova Publicidade: PPC Marketing

A Nova Publicidade: PPC Marketing

A Nova Publicidade: PPC Marketing [google-translator] Oiches falar do PPC Marketing? Falamos da mellor maneira, hoxe en día, de facer publicidade para PYMES, autónomos e proxectos ligados a un territorio. Estamos a ver como hoxe vai reducíndose a inversión en prensa,...